Engleski jezik

Oblasti
Proverava se znanje stručnog engleskog iz svih reprezentativnih oblasti elektronike, i to odgovarajući vokabular i naučno-tehnički stil.

Organizacija takmičenja
Takmičenje se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Na pismenom delu zadaju se vežbe u kojima se proverava znanje stručne terminologije i odgovarajućih jezičkih konstrukcija koje karakterišu stil ove nauke, kao i pisanje apstrakta. Na usmenom delu ocenjuje se umešnost stručne prezentacije.

Preporučena literatura
Oxford English for Electronics, OUP.
Oxford English for Computing, OUP.
Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, OUP.
Oxford English for Information Technology, OUP.
Basic English for Science, OUP.
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt