Objektno orijentisano programiranje

Oblasti
Programski jezik C++.
Klase.
Prijateljske funkcije klasa.
Zajednički članovi klasa.
Neposredno ugrađivanje u kod.
Globalne promenljive.
Konstruktori i destruktori (kopija, konverzija).
Tokovi izvršavanja konstruktora.
Preklapanje operatora.
Izvedene klase (apstraktne, virtuelne).
Izuzeci.
Generičke funkcije i klase (template).
Ulaz i izlaz (tokovi – streams, datoteke).
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt