Elektronika 2

I Oblast
Logička kola.

II Oblast
Amplitudski komparatori (sa histerezisom i bez histerezisa).

III Oblast
Monostabilni i astabilni multivibratori (sa logičkim kolima i operacionim pojačavačima).

IV Oblast
Generatori linearnih vremenskih oblika (monostabilni i astabilni).
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt