Elektronika 1

I Oblast
Jednostepeni, dvostepeni i diferencijalni pojačavači. Jednosmerni i naizmenični režim. Određivanje maksimalnog hoda, ulazne i izlazne otpornosti, naponskog i strujnog pojačanja.

II Oblast
Pojačavači snage u klasi A, AB i B. Jednosmerni i naizmenični režim. Određivanje maksimalnog hoda. Bilans snaga. Određivanje prenosne karakteristike.

III Oblast
Pojačavači sa negativnom povratnom spregom. Jednosmerni i naizmenični režim. Određivanje ulazne i izlazne otpornosti, naponskog, strujnog i kružnog pojačanja. Frekvencijske karakteristike (bez crtanja Bodeovih dijagrama).

IV Oblast
Kola sa operacionim pojačavačima, računske jedinice i uobličavači signala. Određivanje prenosne karakteristike.

V Oblast
Linearni stabilizatori sa rednim tranzistorom. Određivanje nominalnih uslova rada i karakteristike strujne zaštite.
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt