Teorija električnih kola

I Oblast
Elementi električnih kola
Elementi sa jednim pristupom, pasivnost, akumulisanje energije. Nezavisni generatori. Elementi sa dva pristupa. Kontrolisani generatori, operacioni pojačavač. Induktivni transformatori.
Rešavanje kola u vremenskom domenu
Rešavanje svođenjem na jednu diferencijalnu jednačinu. Sopstveni odziv u kolima prvog reda, drugog reda i u kolima višeg reda. Odziv usled eksitacije (Hevisajdove, usponske, eksponencijalne, impulsne), regularna komutacija. Potpuni odziv. Rešavanje kola pri delovanju proizvoljne eksitacije: superpozicioni integral.

II Oblast
Rešavanje kola u kompleksnom (frekvencijskom) domenu
Ustaljen prostoperiodični režim. Funkcije mreže u kompleksom domenu: ulazna impedansa i admitansa, funkcije prenosa. Induktivno spregnuta kola. Ustaljen pseudoperiodični režim. Rezonancija. Ustaljen periodični (složenoperiodični) režim. Analiza kola primenom Laplasove transformacije.

III Oblast
Analiza električnih mreža
Složene mreže i načini rešavanja. Mreže sa dva pristupa, primarni i sekundarni parametri. Vezivanje mreža. Ekvivalentne mreže. Pasivne mreže.
Električni vodovi
Opšte jednačine prostiranja, primarni i sekundarni parametri. Neograničen vod, brzina prostiranja (faze). Ograničen vod zatvoren impedansom. Refleksija, stojeći talasi.
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt